VY_32_INOVACE_160

 

ZÁVĚREČNÁ KONTROLNÍ PRÁCE PRO 5. ROČNÍK

 
 

Jméno:

1. Oprav chyby.

Ptačí zpěv
 

2. Uveď jednotné číslo ke slovu "lidé".

 

3. Urči druhy zájmen.

 

4. Urči druh číslovek.

 

5. Uveď slova opačného významu.

 

6. Uveď synonyma ke slovům.

 

7. Urči podstatné jméno.

 

8. Urči sloveso.

 

9. Vysvětli rčení.

Má zlaté srdce. –>
 

10. Urči přídavné jméno.

 

11. Urči kořeny slov.

 

12. Uveď slovo nadřazené slovům "dědeček" a "babička".

 

13. Uveď přídavná jména.

 

14. Stupňuj přídavné jméno.

dobrý
 

15. Nadepiš slovní druhy