VY_32_INOVACE_159

 

ZÁVĚREČNÁ KONTROLNÍ PRÁCE PRO 4. ROČNÍK

 
 

Jméno:

1. Doplň I-Í, Y-Ý.

Spky praskal ve švech. Bl plné obl. Král dělal zásob pro své obvatele, ab až do konce zm nehladověl. Ti svého krále upřímně mloval. Usmslel si uspořádat bál, ab si jeho dcery vbral ženichy. Princové se sjel z velkch dálek. Přejel mnohé dol, přebrodil močál. Na ples zavtal pšní snci sousedních králů. Ucházel se o ruku princezen. Vparáděné dívky tancoval s mládenci. Všichni se vesell a dobře se měl. Obýval přepchové komnaty. Princezny si měl vbrat ženichy. Pověřil je těžkm úkol. Zvtězl ti nejvtečnější. Musel vvnout nebvalé úsl, ab nad soky vzrál. Prošl vhněm pouští i mrazvými horam. Trápl se žízní a hlad.

 

2. Vysvětli význam slov, zkus napsat i slovo stejného nebo podobného významu.

 

3. Doplň I-Í, Y-Ý a nadepiš slovní druhy.