VY_32_INOVACE_158

 

PRÁCE S TEXTEM – MLUVNICKÉ A GRAMATICKÉ JEVY (ŠIMPANZ)

 
 

Jméno:

1. Doplň I-Í, Y-Ý.

Šimpanz
Šimpanz žije v Africe. Patří mezi lidoop. K lidoopům patří ještě například orangutan, žijící v jihovchodní Asii a gorila, která žije v pralesch rovníkové Afriky. Na svobodě žijí šimpanz v menších tlupách. Potravou jsou jim plody, rostliny a vhonky stromů. Šimpanz dorůstá všky 170 cm a váhy až 70 kg. Patří mezi opice s největšími duševními schopnostm. Je velmi učenliv a vnalézav. Cvičení šimpanzi dokazují, že jsou člověku podobnější více, než si obvkle mslíme.

 

2. Vyber a urči všechna podstatná jména v prvních třech větách.

 

3. Vypiš všechna přídavná jména.

 

4. Odpověz ANO - NE

 

5. Vyhledej na internetu další zajímavosti o šimpanzích.