VY_32_INOVACE_157

 

PRÁCE S TEXTEM – MLUVNICKÉ A GRAMATICKÉ JEVY (DIVOKÉ HUSY)

 
 

Jméno:

1. Najdi a oprav chyby.

 

2. Nadepiš slovní druhy.

 

3. Proč se děti nesměly přibližovat k husím hnízdům?

 

4. Dokážeš odhadnout hmotnost husy?

 

5. Husy při letu na obloze zobrazují nějaké písmeno. Víš které?

 

6. Jaký zvuk vydává husa?

 

7. Po kolika dnech se z vajec líhnou housata?

 

8. Kdo je nebezpečný huse, když sedí na vejcích?

 

9. Kolika let se může dožít husa ve volné přírodě?

 

10. Když řekneme o nějaké dívce, že je husa, lichotíme jí?