VY_32_INOVACE_156

 

PRÁCE S TEXTEM – MLUVNICKÉ A GRAMATICKÉ JEVY

 
 

Jméno:

1. Najdi a oprav chyby.

 

2. Napiš vzorce všech vět.

 

3. Ze 3. souvětí vypiš oba dva podměty.

 

4. Stupňuj přídavné jméno.

 

5. Urči slovní druhy.

 

6. Napiš 3 slova podřazená ke slovu "ryby"

 

7. Napiš slovo nadřazené ke slovům "moucha" a "sršni"

 

8. Najdi v textu číslovku.

 

9. K čemu sloužila stodola?

 

10. Popiš, jak vypadá racek. Napiš o něm co nejvíce informací.