VY_32_INOVACE_152

 

LIDOVÁ SLOVESNOST – RČENÍ, PŘIROVNÁNÍ

 
 

Jméno:

1. Doplňuj lidová rčení tvary slov oko, nos, ucho - přiřaď správný význam.

 

2. Zopakuj si skloňování.