VY_32_INOVACE_151

 

LIDOVÁ SLOVESNOST – RČENÍ, PŘIROVNÁNÍ

 
 

Jméno:

1. Tvoř dvojice se stejným významem.