VY_32_INOVACE_150

 

NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY – ČÁSTICE, CITOSLOVCE

 
 

Jméno:

1. Doplň název slovního druhu.

vyjadřují nálady, city, hlasy, zvuky.

uvozují přací věty nebo něco zdůrazňují.

 

2. Označ slovní druhy podtržených slov.

 

3. Vyjádři citoslovcem.

 

4. Doplň vhodné citoslovce.

hurá
mňam
ach
brr
ouvej
fuj