VY_32_INOVACE_149

 

PRÁCE S TEXTEM – MLUVNICKÉ A GRAMATICKÉ JEVY (KŘOVÁCI)

 
 

Jméno:

1. V textu oprav chyby.

Proč žijí Křováci v nehostinné poušti Kalahari?
 

2. Nadepiš slovní druhy.

 

3. Znáš nějakou další africkou řeku?

 

4. Nahraď slovo "nesnáze" jiným slovem se stejným významem.

 

5. Je tvrzení "Křováci žijí velice skromně." pravdivé?

 

6. Je tvrzeni "Pro Křováky je těžké se přestěhovat." pravdivé?

 

7. Je tvrzeni "Křováci jsou černoši." pravdivé?

 

8. Jakým způsobem asi vzniklo pojmenování Křováci, o kterých se píše v článku?

 

9. Jakým způsobem vzniklo pojmenování vesnice Křoví? Víš, kde bys to mohl zjistit?