VY_32_INOVACE_145

 

PŘEDLOŽKY A PŘEDPONY

 
 

Jméno:

1. Utvoř slova s předepsanými předponami.

 

2. Nahraď předložkový pád přídavným jménem s předponou.

 

3. Připojuj ke slovesům různé předpony a napiš je.

 

4. Doplň vhodné předložky. Zkus vymyslet takové, aby se žádná neobjevila 2x.

 

5. Doplň do vět vhodné předložky.

Šel jsem ulici přímo kostelu. lavičce obchodu seděla Květa a čekala Alenu. obchodem byla vystavena zelenina plastových přepravkách. Sluníčko ni nemilosrdně svítilo. Než se dostane obchodu pult, bude pořádně ovadlá.

 

6. Z předcházejícího cvičení vypiš alespoň 5 slov s předponami.