VY_32_INOVACE_144

 

NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY – PŘÍSLOVCE, PŘEDLOŽKY

 
 

Jméno:

1. Utvoř příslovce od přídavných jmen.

 

2. Přiřaď příslovce, která odpovídají na tyto otázky.

daleko
vesele
brzy
dole
pozdě
skvěle
příště
včera
trochu
velice
 

 

3. Utvoř příslovce. Přídavné jméno ti poradí - mně, - mě.

 

4. Stupňuj příslovce.

 

5. Utvoř 3.stupeň těchto příslovcí

6. Zopakuj si předložky S-SE, Z-ZE

šel sestrou, vyrobený dřeva, vyšel domu, pásek kůže, tebou nemluvím, pejsek kočičkou, odešel třídy, prstýnek zlata, vylezl boudy, setkání babičkou, kamarádí Zdenou, chléb máslem a sýrem, slámy, vytéká skály, přišel školy, přírodou, Slávkem, sílou, radosti, matematiky, mámou, pomeranče, trojúhelníku