VY_32_INOVACE_143

 

PRÁCE S TEXTEM – MLUVNICKÉ A GRAMATICKÉ JEVY

 
 

Jméno:

1. Najdi a oprav chyby.

 

2. Vypiš číslovky.

 

3. Vypiš alespoň dvě přídavná jména.

 

4. Vypiš alespoň 3 předložky.

 

5. Kolikátý větný celek má vzorec "V1, aby V2."?

 

6. Které slovo se skloňuje podle vzoru kost?

 

7. Napiš slova podřazená ke slovu květiny.

 

8. Vyskloňuj slovo "zahradník" v množném čísle.

 

9. Zapiš počet souvětí.

 

10. Které podstatné jméno se skloňuje podle vzoru stroj?