VY_32_INOVACE_142

 

SOUHRNNÉ PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISNÝCH JEVŮ

 
 

Jméno:

1. Doplň I-Í, Y-Ý.

hladov vlk,zl psi, s novm žákem, s milm lidmi, ze včelho medu, starobyl nábytek, jablkov závin, nesměl člověk, s hovězm masem, cizmu dítěti, v novch botách, včel žihadla, vyhynul živočichové, živ plot, bukov les, drz kluci, motýl křídla, v novch botách, znám spisovatelé, lv hříva, o šedivch myškách, osl uši, kos bratři, s živm zvířetem, o vzteklch psech, pronikav sokol křik, s malm děvčaty, s tvarohovm koláčem

 

2. Doplň I-Í, Y-Ý.

s blzkým přátel, pod pevným hrázem, za lstnatým les, s tvarohovm buchtam, k mlému přítel, pod blm břízam, za vsokým horam, cvčení s novm švhadl, v novch opravnách obuv, nad žitným pol, v cizch polch a lesch, kovovm skříním, před blskavmi zrcadl, za přírodním krásam, s cizm cestovatel, s mladým učitel, v paprovch ptlch, na dubovch židlch, let nadzvukovm letadl, před dravm rybam

 

3. Doplň I-Í, Y-Ý.

Dva bl holub krouží nad zalesněným stráněm. Při březch rybníka loví čáp žáb a malé ryb. Pod vsokým jez se voda hemží rybam. Skřivani jsou vtaným posl jara. Mez skalním útes bvá často ukryto  orl hnízdo. S cizm  ps není  radno  se  přátelt.  Při vcvku vslovnosti se vužívají i různé jazkolam. Vprava se vdala z Břeclav do Ostrav a  odtud  do  Přibslav a Mladé Boleslav. Vsoká borovice bla oblbeným vhldkovm mstem všech ptáků v okol.