VY_32_INOVACE_141

 

PŘÍČESTÍ MINULÉ – PROCVIČOVÁNÍ

 
 

Jméno:

1. Je to tak? Přečti a označ správnost ANO - NE.

 

2. Které slovo nemůže být podmětem? Vypiš ho na řádek.

 

3. Slovesa v závorce napiš v minulém čase.

 

4. Najdi ve větě skrytý název jídla.

Byl tam nápis: Víčko, vážení zákazníci, odstraňte opatrně! –>