VY_32_INOVACE_138

 

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISNÝCH JEVŮ – KONTROLNÍ CVIČENÍ

 
 

Jméno:

1. Doplň I-Í, Y-Ý.

Ps vtí se rozléhalo celm okolm. Z hlubokch tůní se ozvalo žab kuňkání. Od dubovch lesů k nám doléhalo datl ťukání. Ve vschlch stepch bl slšet lv řev. Pod lskovm keřem blo vdět koroptv hnízdo. Celm krajem se šířila vůně léčivch bln. Potkal dva ciz ps. V Alpách žijí orl, jsou drav a rychl. Prav včel med je léčiv. Citrónov nápoj je zdrav. Mstnost bla vzdobena blm a fialovm květy.

 

2. Doplň I-Í, Y-Ý.

Za sedmi vsokm horam a širokm řekam stál na vvšenině  bl čarodějný zámek. Hldal ho zl černokněžník se sedmhlavm drakem. Zámek bl opuštěn. V okol se rozléhalo sov houkání. Lesem létali drav ptáci. Princ se ze zámku vpravl do czch zem hledat nevěstu. Vezl jí prsten z rzho zlata zdoben drahokam. Co mslte, najde ji?

 

3. Doplň I-Í, Y-Ý.

Šel pomalm loudavm krokem. Závodil se psm spřežením. Nevěřil hloupm lidem. Přišli naši nov přátelé. Vsvětloval Jirkov matematiku. Bli to vždy poctiv chlapci. Kabát bl ozdoben lesklm nášivkam. Mal poníci táhli káru. Hříbata se živí koblm mlékem. Vystupoval s drzm opcem. Znáš pověst o Hormrov a Šemkov? Bvá to bedna s kruhovm otvory. Na svazch vysokch hor ležely malebné vs. Maminka vaří vborné knedlky se zralm švestkovm plody. Smečky vhladovělch vlků se odvážily až do vs k ldskm obdlm. Mám rád lbov vepřov řízek. Naši hokejisté dosáhli vnikajících vsledků v utkáních se Španěl, Rus i Francouz. Šel na vlet s malm vnukem.