VY_32_INOVACE_136

 

PRÁCE S TEXTEM – MLUVNICKÉ A GRAMATICKÉ JEVY (ŽRALOK NEBO DELFÍN)

 
 

Jméno:

Žralok nebo delfín?
Žralok nahání hrůzu už jenom svým jménem. Z jeho ostrých zubů jde strach. Naproti tomu delfín bývá prezentován jako zvíře jemné, chytré a nevýbojné. Takže by se dalo přetpokládat, že z boje na život a na smrt vyjde vítězně žralok. Jenže opak je většinou pravdou. V souboji žraloka s delfínem bývá skoro vždycky vítězem delfín. Jak je to možné? Žralok má totiž pohybová omezení. Před překážkou nedokáže zastavit, může se jen odchýlit stranou. Nedokáže ani plavat pozpátku a přestane-li mávat ocasem, potopí se.
Jak tedy probíhá jejich souboj? Delfín hlavou velice tvrdě naráží do žralokova břicha, v němž jsou umístěny citlivé a skoro nechráněné vnitřnosti. Tím ho omráčí a žralok zahyne. Žralok totiž nemá skřele. To jsou ploché kosti na hlavě chránící žaberní oblouky a nepohybuje-li se, aby mu voda omývala žábry, zadusí se.

 

1. V textu je pouze jedno slovo napsané chybně, které? Napiš je správně.

 

2. Vypiš 3 přídavná jména.

 

3. Kolik je v textu vět tázacích?

 

4. Nahraď podobným výrazem "může se odchýlit stranou"

může
 

5. Označ správnou odpověď Ano - Ne.

1) Žraločí zuby jsou nebezpečné.

2) Ve vzájemném souboji vždy zvítězí delfín.

3) Žralok umí plavat pozpátku.

4) Žralok k životu nutně potřebuje ocas.

5) Delfín je chytrý.

 

6. Nahraď slovo "prezentován"

 

7. Napiš, co více víš o žralokovi a delfínovi.

 

8. Nauč se vlastními slovy vyprávět obsah článku.

 

9. Znáš podobné zajímavosti i o jiných zvířatech? Připrav si ústní prezentaci.