VY_32_INOVACE_135

 

PŘÍČESTÍ MINULÉ – KONTROLNÍ CVIČENÍ

 
 

Jméno:

1. Doplň I-Y-A.

 

2. Rozhodni, zda je věta napsaná správně.

 

3. Poznáš, kterým písmenem můžeš pokračovat?