VY_32_INOVACE_132

 

PRÁCE S TEXTEM – MLUVNICKÉ A GRAMATICKÉ JEVY (PRSTÝNKY)

 
 

Jméno:

1. Najdi a oprav chyby.

Proč lidé nosí prstýnky?
 

2. Jak se jmenují jednotlivé prsty na ruce?

 

3. Ve které veršované pohádce se děti naučí pojmenovávat všechny prsty?

 

4. Napiš slovo nadřazené ke slovům "zlato" a "stříbro".

 

5. Vysvětli význam slov "kostěný" a vyrobený "ze slonoviny". Pokud nevíš, vyhledej na internetu nebo ve slovníku.

 

6. Napiš slovní základ slov

 

7. Doplňuj vhodná slova.

Aby vzniklo manželství, musí být nejdříve .
Kdo se žení a kdo se vdává? Ženich se . Nevěsta se .
Aby se z manželů stali rodiče, musí .
 

8. Slyšel jsi někdy o svatbě, které se říká "stříbrná", "zlatá", "diamantová"? Zkus zjistit, co to znamená.

 

9. Kterým slovem nahradíš slovo "leckdy" v pátem větném celku?

 

10. Uhodni tyto hádanky.