VY_32_INOVACE_126

 

PRÁCE S TEXTEM – MLUVNICKÉ A GRAMATICKÉ JEVY (PENÍZE)

 
 

Jméno:

Proč se začaly používat papírové peníze.
První platidla byly z materiálů, které měli lidé v tom kterém kraji snadno po ruce. V některých zemích jimi byly kameny, jinde mušle, ale většinou to byly kovy.
V desátém století Číňanům začalo připadat nesmyslné nosit při sobě těžké kovové mince vydávané císařem. Někteří proto začali své peníze ukládat u kupců a brát si za ně směnky. Ty pak předávaly dál výměnou za služby nebo zboží. Tím směnka převzala funkci platidla.
Čínští úředníci záhy pochopili víznam takového systému a už na počátku jedenáctého století dali vytisknout směnky určité hodnoty, aby se daly lépe . A tak vlastně vznikly .
Na evropském kontinentu se poprvé oběvily ve Švédsku v roce 1661. Důvod byl poněkud zvláštní - nebyl dostatek stříbra na výrobu mincí. Potom se pomalu papírové peníze rozšířily do dalších evropských zemí.

 

1. Vyhledej slova s chybami a napiš je správně.

 

2. Doplň vhodná slova do 3. odstavce.

 

3. Napiš vzorec prvního souvětí.

 

4. Vypiš číslovky a urči jejich druh.

 

5. Vypiš podmět z 2.věty a urči jeho druh.

 

6. Z poslední věty vypiš holý podmět a holý přísudek.

 

7. Doplň vzory podstatných jmen.

 

8. Nadepiš slovní druhy.

 

9. Ve větě "Čínští úředníci záhy pochopili význam takového ..." nahraď slovo "záhy" jiným vhodným slovem.

 

Označ správnou odpověď Ano - Ne.

10. První papírové peníze vznikly v Číně.

 

11. V dávných dobách se platilo dřevěnými kolíky.

 

12. V Číně vydával peníze král.

 

13. Lidé si ukládali peníze u kupců.

 

14. V Evropě se první peníze objevily na skandinávském poloostrově.

 

15. Ve Švédsku se začaly vydávat mince, protože nebylo dostatek papíru.

 

16. Hlavním městem Švédska je Oslo.

 

17. Švédsko je království.

 

18. Ve Švédsku můžeš spatřit polární záři a potkat soba.

 

19. Švédsko sousedí se Španělskem.

 

20. Nauč se správně třem švédským slovíčkům.