VY_32_INOVACE_122

 

PRÁCE S TEXTEM – DOPLŇOVÁNÍ RÝMŮ, PŘÍSLOVÍ

 
 

Jméno:

1. Doplň chybějící slova v básničkách.

Nápověda:
se solí, odřené, míru, vrací, zeď, cukřenka, není, rady, ostudu, hrušní, tak, vloni

 

2. Poskládej přísloví nebo rčení do správného tvaru a přiřaď je k básničkám.

 

3. Vyber si nějaké známé přísloví a pokus se je znázornit pantomimou.