VY_32_INOVACE_120

 

PRÁCE S TEXTEM – MLUVNICKÉ A GRAMATICKÉ JEVY (PTÁCI A ELEKTRICKÉ VEDENÍ)

 
 

Jméno:

Proč ptáci sedící na elektrickém vedení nedostanou ránu?
1) Na sloupech elektrického vedení jsou vedeny dráty vysokého napětí, které jsou od sebe odděleny vzduchovou vrstvou, jež působí jako izolace.
2) Jsou-li dráty špatně napjaty a přijde velký vítr, mohou se spojit a vzniknout zkrat, který bívá doprovázen jiskřením.
3) Pokud si pták sedne na jeden drát elektrického vedení a nedotýká se druhého, nevitváří se elektrický obvod, do ptákova těla elektrický proud neproniká, a proto může pták na drátě bez úhony sedět.
4) Z toho vyplívá, že malý ptáci jsou na drátech elektrického vedení nebezpeční.
5) Ovšem velcí ptáci, jako kondor nebo orel, mohou při usedání oba dráty křídly a do těla se jim tak dostane elektrický proud, který způsobí jejich .

 

1. Vyhledej slova s chybami a napiš je správně.

 

2. Nadepiš slovní druhy.

 

3. Je 4. věta napsaná logicky správně? Pokud ne, změň ji a napiš.

 

4. Doplň vhodná slova do 5. věty.

 

5. V celém textu je alespoň jedna věta jednoduchá.

 

6. Můžeme nahradit slovo "izolace" v 1. větě slovem "ochrana"?

 

7. Patří slova "vedení" a "vedeny" v 1. větě ke stejnému slovnímu druhu?

 

8. Vyskytuje se v textu slovo s předponou od- ?

 

9. Lze nahradit slovo "jsou-li" ve 2. větě slovem "jestliže"?

 

10. Ve slově "elektrický" píšeme po r měkké i, protože r je měkká souhláska?

 

11. Je v textu slovo se dvěma předponami?

 

12. Vysoké napětí je označeno tabulkou, na které je blesk.

 

13. Jakým způsobem můžeme v bytě ochránit děti před úrazem elektrickým proudem?