VY_32_INOVACE_117

 

PODMĚT HOLÝ, ROZVITÝ, NĚKOLIKANÁSOBNÝ,
NEVYJÁDŘENÝ

 
 

Jméno:

1. Urči, zda jde o podmět "holý", "rozvitý", "několikanásobný", "nevyjádřený".

Mám rád ovoce i zeleninu.

Vlaštovky, kukačky i čápi odlétají do teplých krajin.

Jirka nemiluje vlastivědu a angličtinu.

Nové úkoly nás moc nepotěšily.

Podmět a přísudek jsou základní větné členy.

Nemocný se brzy uzdravil.

Od rána to hlásili v rozhlase.

Na nebi zářily jarní hvězdy.

Počítáme s velkými čísly.

Města se večer rozzářila barevnými ohňostroji.

V dálce se modraly lesy.

Vrátili se z výletu úplně vyčerpaní.

Na lavici ležely učebnice i sešity.

Obilné lány zlátly v zapadajícím slunci.

Husy, slepice a kachny uštipovaly jarní travičku.

Nadšení sportovci zorganizovali dětské atletické závody.

 

2. Vymysli a napiš větu s těmito podměty.

a) holý

b) rozvitý

c) několikanásobný

d) nevyjádřený
 

3. Je to tak? Napiš správně.