VY_32_INOVACE_115

 

PRÁCE S TEXTEM – PRÁCE S INFORMACEMI, MLUVNICKÉ A GRAMATICKÉ JEVY (KOBRA)

 
 

Jméno:

Proč kobry tančí, když jim fakír hraje na píšťalu?
1) Kobra netančí a ani nemůže tančit podle hudby fakírovi píšťaly, protože ji neslyší.
2) Je totiž
3) Sleduje ale pohyb píšťaly, která má tvar hole, protože v době vícviku jí fakír holí způsoboval bolest.
4) Takže kobra vlastně uniká před píšťalou - holí.
5) Ovšem i fakír musí být při svém vystoupení obezřetný.
6) Nesmí konec píšťaly přiblížit kobře příliš blízko, protože by mohla zaůtočit, ani příliš oddálit, to by zase mohla považovat za možnost .
7) Někdy se říká, že fakíři vytrhávají kobrám jedovaté zuby, což není pravda.
8) Kdyby to udělaly, kobra by .

 

1. Najdi slova s chybami a napiš je správně.

 

2. Doplň vhodná slova na volná místa v textu.

 

3. V textu jsou 3 věty jednoduché.

 

4. V textu je souvětí pole vzorce V1, ale V2.

 

5. Nadepiš slovní druhy.

 

6. Je slovo "holí" v následujících větách stejného slovního druhu?

 

7. Napiš slovo stejného významu ke slovu "obezřetný" v 5. větě.

 

8. V textu jsou 3 slova s předponou vy-, vý-.

 

9. V textu je alespoň jednou slovo se zdvojenou souhláskou.

 

10. Vyber, co dokáže fakír.

 

11. Kobra indická měří asi

 

12. Kobra indická se živí

 

13. Kobra indická patří k nejobávanějším hadům Indie a její kousnutí je smrtelné.