VY_32_INOVACE_114

 

PŘÍSUDEK SLOVESNÝ A JMENNÝ SE SPONOU

 
 

Jméno:

1. Určuj správně druh přísudku.

Chlapci vyhráli fotbalový turnaj.

Orel je dravec.

Dědeček byl novinářem.

Pole se zazelenala.

Sbíráme jen jedlé houby.

Miminko je roztomilé.

Mirek byl často nemocný.

Je nám tu bez něj smutno.

Na obzoru se zablýsklo.

Všechny úkoly jsme splnili.

Eva byla lyžovat.

Nedělej to!

Kdo je nejchytřejší?

Máme pro vás nový návrh.

Proč nedáváš pozor?

Děti jsou hravé.

Honza se stal králem.

Utíkejte rychle domů.

Kdo zvítězil v běhu?

Nechtěli bychom prohrát.

Ivana už je zdravá.

Ten mobil je můj.

 

2. Utvoř a napiš 3 věty s přísudkem slovesným a 3 věty s přísudkem jmenným se sponou.

přísudek slovesný

1)

2)

3)

přísudek jmenný se sponou

1)

2)

3)