VY_32_INOVACE_113

 

PŘÍSUDEK SLOVESNÝ JEDNODUCHÝ A SLOŽENÝ

 
 

Jméno:

Připomeň si!

Přísudek slovesný jednoduchý - tvořen jedním slovesem
Přísudek slovesný složený - tvořen ze slovesa + infinitivu

1. Urči správný druh sloveslného přísudku.

Bratr nemohl dlouho přijít do školy.

Rychle utíkejte k cíli.

Věra odpověděla pozdě.

Před chvílí měl nastoupit.

Musel se rozhodnout co nejrychleji.

Příklady budou počítat společně.

Rádi se smějeme Jardovým vtipům.

Eva si chtěla zazpívat novou písničku.

Nosí ráda vysoké podpatky.

Směli jsme si s sebou vzít kamaráda.

Nejsem rád sám doma.

Můžeme přijít dnes večer.

Všichni musíte zaplatit včas.

Býval by se přihlásil.

Nechtějte mě rozzlobit.

Venku zase prší.

Ivan se začal učit příliš pozdě.

Mohl mě to vyčítat ještě dlouho.

Děti se těší na prázdniny.

Obilí se na jaře zazelenalo.

Věra chtěla rozhodovat vždy spravedlivě.

Budete v neděli doma?

Odpovídali jsme hlasitě.

Nikdo nesměl opustit své místo.