VY_32_INOVACE_111

 

PRÁCE S TEXTEM – POROZUMĚNÍ TEXTU (ZDRAVENÍ)

 
 

Jméno:

Proč se lidé zdraví zvednutím ruky?
Zcela přesně to nevíme, ale existuje o tom několik zajímavých teorií. Jedna tvrdí, že už ve starověkém Egyptě, kdy lidé při sobě běžně nosili meče, se stalo zvykem, že muž kráčející proti druhému zvedl pravou ruku, aby mu naznačil, že svůj meč nepoužije. Od té doby se vžil zvyk zvednout na znamení dobrých úmyslů ruku ke krempě klobouku či jen mávnout rukou. Zamávání rukou je druh pozdravu naznačující, že je všechno v pořádku.
Smeknutí klobouku, zamávání, líbání ruky, vzájemné políbení, potřesení rukou jsou zřejmě všechny druhy pozdravu či vyjádření přízně.

 

1. Můžeme nahradit slovo "teorií" slovem "názorů"?

 

2. Víš, kdo vládl ve starověkém Egyptě?

 

3. Krempa klobouku je hedvábná stužka určená k ozdobě.

 

4. Jestliže lidé ve starověkém Egyptě u sebe zcela běžně nosili meče, znamená to, že všichni byli vojáci?

 

5. Lidé u sebe nosí zbraně, když se bojí nebo se cítí ohroženi.

 

6. Může si kdokoliv koupit zbraň, nosit ji u sebe a používat ji?

 

7. Ve kterém povolání je nošení zbraně povinností nebo nutností?

 

8. Musí smeknout klobouk i žena, pokud ho má na hlavě?

 

9. Podáním ruky se nejenom zdraví, ale i

 

10. Setká-li se žena s mužem, první podává ruku muž.

 

11. Stisk ruky musí být co největší, abychom vyjádřili úctu a lásku.

 

12. Pozdrav "čau", "těpic", "nazdárek" je určen pro dospělého člověka.

 

13. Některé skupiny lidí, které mají stejné povolání nebo koníčka se zdraví ustálenými pozdravy. Umíš je přiřadit?

 

14. "Ahoj", "nazdar", "čau" je citoslovce.

 

15. Jak se nazývá věda o pravidlech společenského chování?