VY_32_INOVACE_110

 

PRÁCE S TEXTEM – POROZUMĚNÍ TEXTU (ŠELMY)

 
 

Jméno:

Proč šelmy necítí nenávist ke zvířeti, které loví.
1) Zdá se to divné, ale potvrdila to už řada přírodovědců.
2) Vypozorovali třeba, že ve vírazu tygra lovícího buvola není stopa nenávisti ani zuřivosti.
3) Lovit živou zvěř je totiž pro tygra základní životní funkcí jako pro člověka jíst a pít.
4) Zajímavé je, že štvaním živé kořisti tygr brání přemnožení bíložravců, za čas by tato zvířata vypásla celou oblast a zahynula by.
5) Kdyby nebylo šelem, které udržují v rovnováze stavy býložravců, za čas by tato zvířata vypásla celou oblast a zahynula by .
6) V evropě člověk vyhubyl, proto sám musel převzít jejich funkci a odstřelem a udržovat jejich stavy v takovém počtu, aby lesy nezdevastovali.

1. Najdi slova s chybami a napiš je správně.

 

2. Na volná místa doplň chybějící slova.

 

3. Nadepiš slovní druhy.

 

4. Druhý větný celek má vzorec V1, že V2.

 

5. 3. větný celek je věta jednoduchá.

 

6. Ve 4. větném celku jsou minimálně 3 přídavná jména.

 

7. Slova "nenávist" a "zuřivost" se skloňují podle stejného vzoru.

 

8. Znamená slovo "regulovat" totéž jako "reagovat"?

 

9. Co se dá regulovat?

 

10. Které šelmy pomáhaly dříve regulovat stavy býložravců na našem území?

 

11. Co znamená výraz devastace?

 

12. Zamysli se a napiš 3 další způsoby devastace přírody.