VY_32_INOVACE_108

 

PROCVIČOVÁNÍ MLUVNICKÝCH A GRAMATICKÝCH JEVŮ

 
 

Jméno:

1. Doplň I-Í, Y-Ý.

Obě Jirkov sestry se všňořil. Připravte si svoje domácí úkol a nahlaste, kdo dnes chyb. Mohl bs říci Pepov, jaká je nejvšší hora Evropy? Králičí stop se po kopci vnul kolem vhldky až k blzkému lesku.

 

2. Vypiš všechna podstatná jména a urči je.

 

3. Vypiš všechna přídavná jména a urči je.

 

4. Vypiš všechna slovesa a urči je.

 

5. Vypiš všechna zájmena a urči jejich druh.

–>
–>
–>
–>

 

6. Vypiš všechny číslovky a urči jejich druh.

–>

 

7. Napiš slovo stejného významu.

vyšňořily se –>
 

8. Jak se jmenuje nejvyšší hora Evropy? Jak je vysoká?

měří m