VY_32_INOVACE_106

 

PRÁCE S TEXTEM – MLUVNICKÉ A GRAMATICKÉ JEVY (PROKOP DIVIŠ)

 
 

Jméno:

1. Doplň I-Í, Y-Ý.

Přírodní jev, které si lidé nedovedl vsvětlt v nich vvolával hrůzu. Blesky a hromy  pokládal  za  sgnál  všemocné  prasl nebo  za boží posl. Ldé proti nim vmšlel různou pomoc. Dnes vme, že blesk  je elektrcký vboj. Ale hrozvá bouře v nás i nyní vvolává silné dojm. Blesk se vbjí buď do země nebo mezi mraky anebo mezi částm téhož mraku. Blesky už zabl mnoho lidí. Smrt působ vsoký náboj elektřiny. Český farář Prokop Diviš připevnil v Příměticích u Znojma roku 1754 první bleskosvod na vsoký strom, ale obvatelé se bál božího trestu a bleskosvod mu strhl a rozbl. Současně s Prokopem Divišem vnalezl bleskosvodi i Benjamin Franklin.

 

2. Které další přírodní jevy znáš? Napiš alespoň 3.

 

3. Co je dříve, blesk nebo hrom?

 

4. Jaký název se používá nyní místo slova bleskosvod?

 

5. Který název je logicky přesnější?

 

6. Když tě v přírodě přepadne bouřka, schováš se:

 

7. Jak dlouho trvá blesk?

 

8. Jak vysvětlíš větu: Pravděpodobnost zásahu člověka bleskem je 1:3 000 000?

 

9. Urči správnost tvrzení.

 

10. Najdi na internetu informace o první pomoci při zasažení bleskem.