VY_32_INOVACE_105

 

PRÁCE S TEXTEM – MLUVNICKÉ A GRAMATICKÉ JEVY (ROBINSON)

 
 

Jméno:

1. Oprav chyby.

 

2. Nadepiš slovní druhy.

 

3. Nahraď slovo šinuly jiným slovem.

 

4. Nahraď slovo torba jiným slovem.

 

5. Které slovo se skloňuje podle vzoru moře?

 

6. Vyhledej všechna slova v:

 

7. Je tvrzení "Robinson vylezl z řeky." pravdivé?

 

8. K čemu chtěl použít želví vejce?

 

9. Vyber vhodný nadpis k článku.

 

10. Napiš, co zajímavého víš o želvách.