VY_32_INOVACE_104

 

PRÁCE S TEXTEM – MLUVNICKÉ A GRAMATICKÉ JEVY (JOSEF LADA)

 
 

Jméno:

1. Oprav chyby.

 

2. Nadepiš slovní druhy.

 

3. Které slovo se skloňuje podle vzoru muž?

 

4. Urči slovo s opačným významem ke slovu vesele.

 

5. Urči podstatné jméno chlebem.

 

6. Urči sloveso chodily.

 

7. Urči slovo nadřazené slovu skřivánek.

 

8. Urči slova podřazená slovu obilí.

 

9. Najdi všechna slova citově zabarvená.

 

10. Kdo napsal toto vyprávění? Byl to malíř i spisovatel a napsal např. knihu o jednom kocourkovi, který uměl mluvit.

 

11. Víš, kde se narodil?

 

12. Vyber nadpis k vyprávění.