VY_32_INOVACE_057

 

ZÁJMENA

 
 

Jméno:

1. Vylušti přesmyčky a napiš slovo, které do zájmen nepatří.

 

2. Najdi 21 zájmen.

Označení slova: Klikni na první a pak na poslední písmeno hledaného slova. Vybraná písmena se budou podbarvovat.
V
T
K
D
E
J
E
N
Ž
E
N
A
N
I
K
D
O
Č
Í
O
Ě
M
Á
K
D
O
N
E
N
Č
C
Y
Š
C
O
V
Á
Š
E
K
O
Š
T
Y
S
Á
M
Ů
J
O
B
L
A
N
I
C
E
L
E
K
P
A
T
A
K
O
V
Ý
J
Á
P
R
O
K
T
E
R
Ý
Í
Ď
JENŽ KDO ČÍ VÁŠ MŮJ CO NÁŠ TAKOVÝ KTERÝ NĚCO SÁM NIKDO TY NIC NÁM ONEN TATO JEJÍ MY KDOSI
Počet zbývajících slov: 21
 
 

3. Všechna zájmena se pomíchala. Pokus se je správně roztřídit (každý druh je zastoupen 5x).