VY_32_INOVACE_056

 

ZÁJMENA

 
 

Jméno:

1. Napiš správné tvary zájmen uvedených v závorkách.

Psal (já) bratr, abych (on) navštívil. Přijď ke (já) . Jdi za (já) . Poradím se s (vy) . Co máš stále proti (já) ? Mohu jít s (vy) ? Vezmete (já) s (se) ? Půjdete s (my) . Táhnu za (se) větev. Jak ty (já) , tak já (ty) . Vezmi (já) s (se) . Nenapínej (já) . Ptal se na (ty) nějaký pán. Žádný problém (já) není cizí. To se rozumí samo (se) . Smáli se sami (se) .

 

2. Doplň správně MĚ - MNĚ.

Rodiče mají rádi, starají se o . Proč se bojíš? Přijď ke . Nevíš, kdo volá? je to líto. Udělej si na čas. se zdá, že tu o byla řeč. Vy jste dobře poradili. On nemá rád. O nic neuslyšíte. Přivedl na stopu. Nespustil ze oči. Všechno záleží jen na . Dělejte si pro za , co chcete. Nezklam . Přijď pro včas. Potěšilo by to. U se vám bude líbit. Měl o starost.

 

3. Doplň do vět zájmenný tvar SEBOU nebo spojení S SEBOU.

Hráči měli mezi i dorostence. Přineste si přezůvky. Zavřete za dveře. Nevzal si klíče. Na procházku beru psa. Hodil na postel. Nevrť . Chceš svačinu? Eva leknutím trhla. Přivedl bratra. Ještěrka smýkla pod kámen. Každý den nosím deštník. Džudista bouchl na žíněnku. Máš všechno? To je jasné samo . Velká voda vzala i lávku. Když budeš pořád takhle šít, nikdo tě nevezme. Ryba mrskla a zmizela pod vodou.