VY_32_INOVACE_051

 

SLOVESA – ROZKAZOVACÍ A PODMIŇOVACÍ

 
 

Jméno:

1. Doplň slovesům vynechaná písmena a urči jejich osobu a číslo.


Vyle ven.
Pověte si kabát.
Naře dříví.
Sli mi to.
Vynete odpadky.
Jeme zdravě.
Jete opatrně, je náledí.
Vyřete tento problém.
Slete opatrně dolů.
Nechlute se cizím peřím.
Ulome si boty do botníku.
Pojte s námi.
Přij včas domů.
Sněte svačinu.
Vrame to zpět.
Uklite si všechny hračky.
Chote vlevo.
  osoba          číslo
 

2. Slovesa v infinitivu napiš ve všech tvarech rozkazovacího způsobu.

 

3. Vyber z textu slovesné tvary a rozděl je podle způsobu.

Chovejte se slušně. Budeme malovat vodovými barvami. Uvěřil by všemu. Velmi ho litovali. Neříkej to nikomu. Chtěli bychom nové auto. Dokážeme to docela snadno. Získáme zajímavé výhody. Velmi byste nás zklamali. Nevěř cizím lidem. Uvařila by dobrou večeři. Poraďme si sami. Potřeboval bych dobrého kamaráda. Zkuste to znovu. Rozumíme vám dobře.

 

4. Napiš tato slovesa v požadovaném tvaru podmiňovacího způsobu.

donést, jíst, sbírat, soutěžit, uznat

 

5. Napiš, co bys udělal, aby měla maminka radost. Vymysli a napiš aspoň pět vět podmiňovacích.