VY_32_INOVACE_039

 

PODSTATNÁ JMÉNA – ROD STŘEDNÍ

 
 

Jméno:

1. Doplň I-Í, Y-Ý, zdůvodni správným tvarem.

 

2. Urči vzor.

 

3. Doplň I-Í, Y-Ý.

na Lab, se žihadl, na zábradl, s kladiv, pod prostěradl, nad umyvadl, brouk s tykadl, se zelm, v obil, na neb, pod světl, hra s čísl, mlsat cukrov, cvičit se švihadl, pít podmásl, bydlet v Křov, mezi sedadl, znát příslov, semafor se světl, na polch, s počítadl, s rozbitými skl, úrodné Polab, taška s obinadl, hodiny s kyvadl, strouhat struhadl, bídné obydl, malé královstv, malé panstv, kniha s říkadl, stará příslov, ohlédl se za vozidl, voda pod stavidl, písek pod chodidl, chránit si zdrav, mávat křídl, velké vítězstv, lodě s kormidl, vozí uhl, topí dřívm, chlubí se obydlm, před divadl, pěkné počas, miluje Pošumav a Posázav, čisté svědom, zabezpečit čidl, pracovat se sloves, široké okol, řídit se pravidl, řiď se příslovím, hrát si s dětm, kniha se strašidl, čínské hedváb, sklizeň obil, bydlet v podkrov, přijet v ponděl, ptáci v rákos, s velkým bohatstvm, krabice s mýdl, místnost se zrcadl, se stébl trávy, přiletět letadl, odpichovat se bidl, v údolch, koně s měkkými sedl, se starobylými řemesl, zabývat se sloves, hnojit pole hnojiv, chobotnice s chapadl, zábradl s madl