VY_32_INOVACE_036

 

PROCVIČOVÁNÍ I-Í / Y-Ý

 
 

Jméno:

1. Doplň I-Í, Y-Ý.

bdný příbtek, propchnutý mč, rozžvkal, sreček, vsutá hrazda, platil mtné, hbtě pobhá, brzčko vstával, blzko se blská, zptuje svědomí, první vzva, nabtá puška, nic nevmslel, ukrutná btva, nabl majetek, vmk na hrazdě, jazková cvčení, zvřený prach, nenastný člověk, vlas splvají na ramena, ptlk bln, nedoslchavý dědeček, ledablá práce, pobt u moře, st stem, oplovat plníkem, nevdomá osoba, neslšně se plžil, pták lska, Ltomšl, chytal na třptku

 

2. Doplň I-Í, Y-Ý.

vdatný lják, bdlela u sna, rozbtý vkýř, kobla Lska, bdné živobtí, liška Bstrouška, vhodná nabdka, pchavka, zastil se srem, lyžařský vcvkový zájezd, nepltvejte zbtečně slami, vjimečná událost, vtvarná vchova, oblbl si Zbňka, btva u Lpan, vzvavé chování, pobváme v Přibslavi, slbl mu zmrzlnu, nevzptatelný člověk, mlt oblí ve mlně, vstup na nejvšší horu, přespací hodiny, paní btná, vtězství hustů, slné krupobtí, obvací pokoj, ozval se z blzkého leska, nabl si mobl, mlha se rozplnula

 

3. Doplň I-Í, Y-Ý.

zlozvk, vsočina, nevsmívej se, nevhoda, vsledek, přivtal, vsada, vběh, přežvkavec, zvřit, vpěstovat, vžka, nevš, Vškov, vkýř, Všehrad, vcházka, zdvhl se, vchřice, obvkle, prudký vr, vdrovka, vsel mrkev, vník, vvklat, nevskočil, zavnula, vvrátit, nejvšší, povšení, otrávt, vklat, vklad, zlozvk, vsluní, zavnil, vrážka, zavrejte, vkat, pravtko, vdavatel, vběr, závst, zavrací, vřídit, novny, vtvor, vmyk, vletník, vzkum