VY_32_INOVACE_034

 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA

 
 

Jméno:

1. Výstižně vyjádři, jaký je člověk, o kterém říkají, že je...

vrtošivý

bezcitný

činorodý

duchapřítomný

houževnatý

jankovitý

cílevědomý

bezduchý

zbrklý

nesmlouvavý

 

2. Napiš co nejvíce přídavných jmen, jimiž vyjádříš, jaký jsi ty.

 

3. Která podstatná jména se ti vybaví ve spojení s uvedenými přídavnými jmény?

Není-li ti jasný jejich význam, podívej se do Slovníku spisovné češtiny nebo vyhledej na internetu.