VY_32_INOVACE_029

 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA

 
 

Jméno:

1. Odvozuj od slov v závorkách přídavná jména.

 

2. Vyber vhodné přídavné jméno.

Vyrobte stromeček z papíru.

Mám rád salám.

Vyhrál závod.

V ledničce je kapalina.

Švadlena si koupila stroj.

To byl výkon!

Honza se zastal kamarádů.

 

3. Připiš ke každému přídavnému jménu vhodné podstatné jméno.

 

4. K daným přídavným jménům piš slova protikladná.