VY_32_INOVACE_027

 

PODSTATNÁ JMÉNA

 
 

Jméno:

1. V přesmyčkách hledej názvy povolání.

 

2. Z daných písmen utvoř co nejvíce podstatných jmen, zapiš k nim číslo a rod.

ti
cho
lo
bot
sa
ko
 

3. Zahraj si známou hru s podstatnými jmény.