VY_32_INOVACE_023

 

PODSTATNÁ JMÉNA

 
 

Jméno:

1. Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Roztřiď následující.

 

2. Podstatná jména dělíme na obecná a vlastní. Rozděl uvedená.

 

3. Rozděl tato podstatná jména podle rodu.