VY_32_INOVACE_019

 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO "M"

 
 

Jméno:

1. Doplň správně slova příbuzná přiřaď jim slovo vyjmenované.

 

2. Doplň správně.

mcha
mska
mza
mváme
mchačka
odmtat
osmčka
omtka
mchá
omtat
Co mají tato slova společného?
 

3. Vysvětli pojmy.