VY_32_INOVACE_018

 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO "L"

 
 

Jméno:

1. Přiřaď správný význam k příbuznému slovu.

 

2. Roztřiď vyjmenovaná slova po "L" podle slovních druhů.

 

3. Vyhledej slova. Písmena, která ti zbudou, tvoří tajenku.

Označení slova: Klikni na první a pak na poslední písmeno hledaného slova. Vybraná písmena se budou podbarvovat.
V
Ý
N
D
I
L
K
B
L
Í
Z
K
O
P
L
Í
B
I
T
L
L
O
S
L
L
V
Í
Y
K
K
I
L
Z
Z
N
Č
A
D
U
L
A
O
Í
Í
S
N
Y
L
M
L
D
K
Y
K
Ý
Ě
K
R
Á
L
Í
K
R
S
L
I
P
N
O
N
Ý
Ň
E
S
Í
L
P
BLÍZKO LÍSKA PLYNOMĚR OLÍZAL LÍBIT SKLÍČKO LIDSKÁ PLYNUL VZLYK LIPNO KLIDNÝ PLÍSEŇ LÝKO KRÁLÍK
Tajenka:

Počet zbývajících slov: 14
 
 

Utvoř větu s tímto slovem.

 

4. Doplň vyjmenované slovo, od kterého bylo slovo odvozeno.