VY_32_INOVACE_005

 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO "M"

 
 

Jméno:

1. Doplň správně.

slunná mtina, smkat smčcem, nevěří m, nemvá čas, platit mtné, není neomlný, usmvá se, umvat ruce, ochomtá se tu, důmslná smčka, nedomkavost srdečních chlopní, malý mšák, nemt čas, úzký průsmk, mlý přítel, hmzožravec, mdlo na umvadle, čas rychle mjí, medvídek mval, zlomslný člověk, nemá to smsl, udělit mlost, mlá mamnka, mčka nádobí, malá mska, těžký průmsl, umvá podlahu, my to umme, vysmčit byt, dobrá mšlenka, Mloš a Mlena, byla to mlka, Vysoké Mto, mváme hlad, výmk na hrazdě, rozdmchat oheň, mchané vejce, domšlivá holka, malá osmčka, zmlená neplatí, odmtá smření, bílá omtka, mchačka na maltu, mtit lesy s rozmslem, mza stromu, vymtit chyby, bydlí v Litomšli, pomje z nádobí, msto u okna, ochmřené ptáče, m to nevíme, smkl s Petrem, byl to oml, mt radost, msa masa, pověz m pravdu, nevysmvej se m, odemkat dveře, rozumme anglicky, mt narozeniny, mt starosti, Ota se m

 

2. Použij v krátkých a výstižných větách.