VY_32_INOVACE_004

 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO "L"

 
 

Jméno:

1. Doplň správně.

zvolna plnout, mlnář nedoslchá, lšaj smrtihlav, lšejník na stromě, nevídáno neslcháno, neslšný pohyb, ltkový sval, lčené střevíce, polčit na lšku, oblskaný lmec, polkač ohně, plnule číst, keř lska, pelňkový čaj, neslšně se plžit, blzko se blská, mlt obilí ve mlně, splvat ve vodě, lžařský závod, lže lzátko, oblbený film, vzlkal až se zalkal, mlha se rozplnula, mlt kávu ve mlnku, vypltvat moc vody, pták lska, hustý lják, Lsá hora, lsková houština, lný člověk, slčná slečna, slmák není hlemýžď, lsina na hlavě, pracuje v plnárně, rostlina lkovec, polká léky, rozkvetlá lpa, kobyla Lska, lsá se ke mně, pltvat časem, vldný úsměv, oblbené ldové melodie, pavouk sklpkan, škodlvý lkožrout, hrách klčí, vlasy splvají na ramena, kabátek z plše, blskl očima, oplvá majetkem, nebezpečná klšťata, polkat slny, často slchám chválu, ltostivá Ldka, neslchaná událost, ls na ovoce, rozplvat se štěstím, lčit past na myši

 

2. Vysvětli.

Slčná princezna slnula dobrotou široko daleko.

Co může být plytkého?

Jaký je rozdíl mezi vlysem a vlasem?

 

3. Přiřaď správný význam k vyjmenovanému slovu.