VY_32_INOVACE_003

 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO "B"

 
 

Jméno:

1. Doplň správně.

pracuje ledable, pálí ho dobré bdlo, chtěla se líbt, sbrka známek, hbté ruce, blit obdlí, bkovec je karabáč, dobl mobl, pobt střechu plechem, odbjená a vybjená, způsobt vlnobtí, abch uměl násobt, rozdrobt koláč, výkonná sbječka, říčka Bstřice, dostal hubčku, btva u Přibslavi, kabna letadla, bček a koblka, rozbtá krabčka, bstře vybhá, paní btná, dobval pařez, ubl na váze, odbt návštěvu, pobvat v Praze

 

2. Doplň správně.

To jste u nás dlouho nepobli.

Vojáci se probli z obklíčení.

Řepa se dobvá na podzim.

Chtěl bt dobrým počtářem.

Odbt tohoto zboží klesá.

Odbl úkol velmi ledable.

Nebváme často venku.

Bvalá kamarádka odešla.

Měl nadbtek hraček.

Postrádal nezbtný humor.