VY_32_INOVACE_002

 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO "B"

 
 

Jméno:

1. Doplň správně.

bdné živobtí, pobvat v btě, dlouhá slabka, nerozbtný hrnek, silné krupobtí, nedobtný hrad, malá násoblka, obtný přívěs, bložravec, surová btka, nezbtná věc, přibrat na váze, zlobt babčku, dřevěné bdlo, neodbtný kluk, slíbt ozdobt dort, bváme v btovce, zabvat se vědou, blek a žloutek, btelná skříň, Zbněk z Třebče, staroblý nábtek, pohádková btost, zlatobl je blina

 

2. Doplň správně.

Rychle nabl, rychle pozbl.

Hodiny odbly poledne.

Pobl u nás týden.

Podbl střechu plechem.

Nabl vědomosti četbou.

Vody náhle ublo.

Pobli všechny nepřátele.

Zbl svého bratra.

Dal nabt mobl.

Sbl boudu pro psa.

Nový žák přibl do třídy.