VY_32_INOVACE_001

 

ABECEDA

 
 

Jméno:

1. Doplň chybějící písmena.

 

2. Seřaď podle abecedy.

 

3. Je to správně seřazeno podle abecedy? Pokud ne, oprav na volný řádek.

Procházka, Poslušný, Pražák, Pospíchal, Petrlík

Bílá, Bártová, Budínová, Bémová, Borská

Klásek, Knotek, Koutný, Krátký, Křikava

Novák, Nový, Novotný, Nováček